Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

Uluslararası Kuruluşlar ve Projeler İhtisas Heyeti İlk Toplantısı Gerçekleştirildi.

Ocak 12, 2018

Bakanlık 22. Kat Çok Amaçlı Toplantı Salonunda 12 Ocak 2018 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Uluslararası Kuruluşlar ve Projeler İhtisas Heyeti üyeleri bir araya gelerek İhtisas Heyet’inin 2017 sonu ve aynı zamanda Heyetin ilk toplantısını gerçekleştirmişlerdir.

İhtisas Heyeti, Bakanlığın dokuz biriminde, aynı isimle kurulan dokuz ihtisas grubundan oluşmaktadır. İhtisas Heyeti’nin başkanlığı, AB-DİD Başkanlığında kurulan İhtisas Grubu tarafından yürütülmektedir. AB-DİD Çalışma grubu Başkanı aynı zamanda İhtisas Heyeti’nin de başkanı olmaktadır.  

                                                      

12 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilen İhtisas Heyeti toplantısı başkanlığı, AB-DİD Çalışma Grubu Başkanı M. Hakan Helva tarafından yürütülmüştür.

Toplantının ilk kısmında, Heyet Başkanı M. Hakan Helva aşağıdaki başlıklarda detaylı bilgi vermiştir:

-          FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı Anlaşması ile ilgili gelişmeler;

-          2018 yılı Mart ve Mayıs aylarında gerçekleştirilecek olan “Proje Döngü Yönetimi” konulu eğitim seminerleri ve

-          GEF ile ilgili olarak Bakanlığımızın yürüttüğü faaliyetler.

Toplantının ikinci kısmında ise, çalışma grubu temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. Görüşler özetle aşağıda sunulmaktadır:

-          İhtisas grubu temsilcileri, 2017 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve 2018-2019 yıllarında gerçekleştirecekleri faaliyetleri özetle anlatmışlardır;

-          Dış ilişkiler dairelerinde çalışan personelin bilmesi gereken temel konulara, AB-DİD Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimlerde yer verilmesi talep edilmiştir;

-          Bakanlığımız birimlerinin dış İlişkiler faaliyetlerine yönelik Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından bilgilendirilmesi (örneğin; Afrika ile ilişkiler) talep edilmiştir;

-          Horizon programına ilişkin eğitim düzenlenmesi halinde TÜBİTAK’tan destek alınabileceği ifade edilmiştir;

-          AB projelerinin İhtisas Heyeti çalışmalarına dâhil edilmesi istenmiştir;

-          Çalışma gruplarından, birimlerin çalışmaları ve temel sorunları hakkında kısa bir bilgi notunun hazırlanarak, İhtisas Heyeti Sekretaryasına bilgi notu göndermesi istenmiştir.

Toplantı saat 12.00’da sona ermiştir.