Skip Navigation LinksAna Sayfa > GEF Projeleri

GEF Proje No Uygulayıcı Kuruluş Proje Adı Odak Alanı
71 IBRD Genetik Biyoçeşitliliğin Yerinde Korunması Projesi Biyoçeşitlilik
1026 UNDP Türkiye' nin Ulusal Korunan Alanlar Sistemindeki Korunan Orman Alanlarının Etkin Yönetimi ve Kapsamını Arttırma Biyoçeşitlilik
458 IBRD Biyoçeşitlilik ve Doğal Kaynakların Yönetimi Projesi Biyoçeşitlilik
1074 IBRD Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi Uluslar arası Sular
1873 UNIDO Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm POPs Sözleşmesinin Uygulanması Yönünde Öncelikli Faaliyetlerin Tespiti POPs
2717 UNEP Ulusal Raporlama, Ulusal Takas Sistemine Katılım ve Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejilerinin ve Eylem Planının Geliştirilmesi Konularında Danışmanlık (NBSAP) Biyoçeşitlilik
3565 UNDP Türkiye'de Enerji Verimli Cihazların Piyasaya Dönüşümü İklim Değişikliği
4469 UNDP Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanlarında Çok Yönlü Çevresel Fayda Yaratan Entegre Yönetim Projesi Çoklu Odak Alan
4583 FAO Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Uygulamaları İklim Değişikliği
4142 UNDP UNFCCC için Türkiye' nin 2. Ulusal Bildiriminin Hazırlanmasına Yönelik Etkin Faaliyetler Biyoçeşitlilik
3550 UNDP Türkiye'nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi-Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Yaygınlaştırılması İklim Değişikliği
2942 UNDP Binalarda Enerji Verimliliğinin Teşvik Edilmesi Projesi POPs
4919 UNIDO Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm POPs Sözleşmesinin Uygulanması Yönünde Öncelikli Faaliyetlerin Tespiti İklim Değişikliği
4957 IBRD Küçük ve Orta ölçekli İşletmelerde Enerji Verimliliği Projesi İklim Değişikliği
3747 UNDP Sanayide Enerji Verimliliğini Geliştirme Projesi Çoklu Odak Alan
3179 UNEP Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesi’nin Değerlendirilmesi (NCSA) Çoklu Odak Alan
4067 UNEP Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesinin Uygulanabilmesi için BS Desteği Biyoçeşitlilik
4224 IBRD Türkiye Geofund Programı İklim Değişikliği