Skip Navigation LinksAna Sayfa > GEF Proje Hazırlama

GEF Proje Hazırlama

GEF fonları, GEF kaynakları, proje ihtiyaçları ve proje hedefleri gibi geniş proje tipleri için fon sağlamaktadır. Projelerin kabul edilebilmesi için, her bir projenin takip etmesi gereken spesifik bir proje döngüsü bulunmaktadır.

GEF’ e üye her bir ülke, GEF akviteleri konusunda, GEF İdari Odak Noktası olarak bilinen yetkili bir kişi tayin etmiştir. GEF İdari Odak Noktası, ilgili ülkenin GEF projelerinin, ülkenin öncelikleri ve ihtiyaçları ile uygun olması konusunda önemli bir role sahiptir.

Uygun niteliklere sahip her kişi veya grup bir proje önerebilir. Ancak, bir proje önerisi, aşağıdaki kriterleri yerine getirmek zorundadır:

Projeler;

·          Uygun şartlara sahip ülkeler tarafından üstlenilebilir. Ulusal programlar ve önceliklerle uyumludur.

·         Küresel çevreyi geliştiren ve buna karşı oluşabilecek riskleri azaltan bir veya daha çok GEF Odak Alanını işaret eder,

·         GEF’ in eylem stratejisi ile uyumludur,

·         Yalnızca, küresel çevresel çıkarlarının gerçekleştirilmesi konusundaki önlemlerle ilgili üzerinde uzlaşmaya varılmış olan maliyet artışı konusunda GEF finansmanı sağlanmasını amaçlar,

·         Proje dizaynı ve uygulama aşamaları herkese açıktır,

·         Uygulanacağı ülkelerin hükümetlerince onaylanır.

 

 

 

 

Kimler Proje Sunabilir? 

·         Kamu kurumları, ulusal kurumlar, yerel toplumlar, STK’lar, akademik kurumlar, uluslararası örgütler ve özel sektör kurumları orta ölçekli proje fikirleri sunabilir.

·         Projeyi sunan kuruluş projeyi yürütecek olan kuruluş olabilir ya da olmayabilir.