Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Uluslararası Kuruluşlar

ULUSLARARASI KURULUŞLAR

     

        ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TAKİP ETTİĞİ  SÜREÇLER, SÖZLEŞMELER VE KURULUŞLAR.docx

        ULUSLARARASI KURULUŞ VE SÜREÇLER.docx

     · BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (UN)

      · Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE).docx

      · Birleşmiş Milletler Çevre Programı.docx

      · Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO).docx

      · Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü.docx

      · Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT).docx

        Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı

        (Rio+20) 'The Future We Want' başlıklı Sonuç Belgesi

http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html

      · BEST PRACTICES.pdf

      · NUMERIC BESTS.pdf

     - IUCN Uluslararası Doğayı Koruma Birliği.docx

      

BÖLGESEL KURULUŞLAR

 

      · Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT).docx

      · İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT).docx

      · Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ).docx

      - Kalkınmakta Olan 8 Ülke (D-8).docx

      · Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD)

 

 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

· Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi.docx

· Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UNCBD).docx

· Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme.docx

· Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES).docx

· Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi.docx

· Avrupa Peyzaj Sözleşmesi.docx

· Sınıraşan Suyolları ve Uluslararası Göllerin Korunması ve Kullanılması Sözleşmesi (HELSİNKİ)  

· Bükreş Sözleşmesi.docx

- Barselona soz yeni.docx