Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Dış Kaynaklı Projeler Şube Müdürlüğü

4 Temmuz 2011 tarih ve 645 Sayılı KHK ile belirlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı görevlerinin c bendinde;

“Bakanlığın Avrupa Birliği, diğer yabancı ülkeler ve uluslar arası kuruluşlarla yürüttüğü projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak”  şeklinde olup Şube Müdürlüğümüzün görev alanını teşkil etmektedir.

 

 

    DIŞ KAYNAKLI PROJELER

 

 

          KÜRESEL ÇEVRE FONU (GEF) PROJELERİ

                    GEF Nedir?          

                    GEF Ulusal Odak Noktaları 

                    GEF Finansman 

                    GEF Yönetim Yapısı 

                    GEF Odak Alanları 

                    GEF Proje Hazırlama 

                    GEF Proje Döngüsü 

                    GEF Projeleri 

                    Şubemiz Tarafından Yürütülen/Tamamlanmış Projeler

                    ~/Files/Sunumlar/GEF 3.Ulusal Diyalog Çalıştayı Sunumları.rar