Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğü > Ulusal Programlar

Ulusal Program, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanan “Türkiye Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB)” karşılık olarak Avrupa Komisyonu’na sunulmak üzere hazırlanan belgelerdir.

Son hazırlanan “Ulusal Program” belgesi 18 Şubat 2008 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi’ne karşılık olarak hazırlanan “2008 Yılı Ulusal Programı”olup, bu belge ülkemiz tarafından hazırlanan dördüncü Ulusal Program belgesidir. 

Program’da yer alan öncelikler ve tedbirler tamamıyla KOB öncelikleri ile sınırlı tutulmuş, programın “Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği” bölümünde 33 müzakere faslı çerçevesinde “Mevzuat Uyum Takvimi”, “Mevzuatın Uyumu ve Uygulanması İçin Gerekli Kurumsal Yapılanma Takvimi” ve “Planlanan Finansman İhtiyacı” başlıkları altındaki tedbirlere yer verilmiştir.

2008/14481 sayılı "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar" 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Ulusal Program belgelerine ulaşmak için tıklayınız:

 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=123&l=1

 

http://www.ab.gov.tr/index.php?p=194&l=1