Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğü

Ülkemizde kurumların yeniden yapılanması ile birlikte 27 No’lu Çevre Faslı kapsamında “su kalitesi” ve “doğa koruma” sektörlerinin koordinasyonu ve yönetimi Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

27 No’lu Çevre Faslı İsveç Dönem Başkanlığında 21 Aralık 2009 tarihinde Brüksel’de gerçekleşen Hükümetlerarası Konferansta açılmıştır. “Çevre Faslı”, Avrupa Birliği Katılım Müzakerelerinde açılan 12. fasıl olmuştur.

“Su kalitesi” ve “doğa koruma” sektörleri çerçevesindeki çalışmalar, ilgili kurumların katılımıyla ve Bakanlığımız koordinasyonunda hızla devam etmektedir.

Çevre Faslı kapsamında Bakanlığımız koordinasyonundaki “su kalitesi” ve “doğa koruma” alt başlıkları altında yer alan AB müktesebatı listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

 

AB müktesebatının İngilizce metinlerine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız:

http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm

Aday ülkelere AB müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanması konusunda yardımcı olabilmek amacıyla AB bazı katılım süreci destek programları yürütmektedir. Bu programlar kapsamında, aday ülkeye AB müktesebatının uyumlaştırılması ve uygulanması için kapasite artırımının sağlanması doğrultusunda proje bazında destek verilmekte, ayrıca kısa süreli çalıştaylar, çalışma ziyaretleri ve uzman tedariki sağlanabilmektedir.

Bu katılım süreci destek programlarına ilişkin kısa bilginin yanı sıra, söz konusu programlar kapsamında, 4 Temmuz 2011 tarihi itibariyle 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın kurulmasının ardından Bakanlığımızca gerçekleştirilen faaliyetlere ve yürütülen projelere ilişkin bilgi için aşağıda verilen belgelere bakınız:

 

RENA Genel Bilgi Notu

 

TAIEX Genel Bilgi Notu

Bakanlığımız IPA ve SEI Projeleri

 

ÖNEMLİ BELGELER

 

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) PROJELERİ

 

TR AB Mali İşbirliği.docx

IPA_Çerceve_Antlasması_TR.pdf

IPA TR FWA

Geçiş Dönemi Desteği

İzleme ve Değerlendirme

MİPD-Türkçe Son

Sınır Ötesi İşbirliği Programları

 

 

 

FAYDALI LİNKLER