Skip Navigation LinksAna Sayfa > GEF Nedir ?

1991’de kurulan Küresel Çevre Fonu (The Global Environment Facility-GEF); uluslararası sözleşmelerle kararlaştırılan küresel çevre hedeflerine ulaşılması için alınması gereken tedbirlerin getirdiği artan maliyetlerin karşılanması amacıyla gelişmekte olan ülkelere ve geçiş ekonomisi ülkelerine fon sağlayan finansal bir mekanizmadır. Bağımsız bir finansal kurum olan GEF; uluslararası sözleşmelerle kararlaştırılan küresel çevre hedeflerinin yanı sıra kendi belirlemiş olduğu şu öncelikli alanları desteklemektedir:

· Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

· İklim Değişikliğiyle Mücadele

· Uluslararası Sular

· Arazi Bozunumuyla Mücadele

· Ozon Tabakasının Korunması

· Kimyasallar

(Kalıcı Organik Kirleticilerle (POPs) Mücadele, Kimyasalların Etkin Yönetimi)

· Sürdürülebilir Orman Yönetimi  

GEF tarafından fon sağlanan program ve projeler, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek amacıyla, ülkelere uygun ve ulusal önceliklere göre tasarlanmaktadır.

http://www.thegef.org/gef/whatisgef